1. generacija koja je završila Brainobrain akademiju

Dana 11. svibnja Lora, Marko, Filip i Luka su završili Brainobrain akademiju.
Čestitamo!