Internet, ovisnost i mladi

Edukacijski centar VAK je s International Police Association (IPA) sudjelovao u tiskanju brošure “Internet, ovisnost i mladi” kojoj je cilj uputiti djecu i roditelje o korisnosti interneta, te izbjegavanju ovisnosti i potencijalnih opasnosti.