Obavijest

Edukacijski ured VAK više ne upisuje nove polaznike za tečaj Brainobrain. Do daljnjega svi zainteresirani za upis mogu se obratiti na email bobsupport@brainobraineurope.com.